VARGA ERZSÉBET FESTŐMŰVÉSZ GALÉRIÁJA
Elizabeth Varga's homepage
VISSZA A FESTOMUVESZ.HU PORTÁL FŐOLDALÁRA        BACK TO THE PAINTER.HU PORTAL MAIN PAGE

magyar.gif (6199 bytes) Szeretettel köszöntelek kedves Látogató! Légy a vendégem!  Mesélek Neked örömömről és bánatomról, életről és az elmúlásról. Itt vagyok, egy tiszta nyitott tükör most a lelkem. Kérlek fogadd el! Aztán mesélj Te is nekem! Írd meg a vendégkönyvben,Te mit láttál! Csak reménykedem, hogy kölcsönösen boldogabb lesz tőle az életünk! image002.jpg
angol.gif (6030 bytes) Welcome Internet wanderer. Please be my guest. I will tell you about my joys and sorrows, about life and death. I am here and my soul is now  an open mirror. Please accept it. Then tell me your stories. In the guestbook you can write about what you have seen. I hope that our lives will be happier as a result.

VARGA ERZSÉBET ÖNÉLETRAJZ  magyar.gif (6199 bytes)
A Bakony szívében, Zircen születtem. 14 éves koromig szüleimmel Tésen éltem. Tés a Bakony legmagasabban fekvő települése, onnan mindent felülről lát az ember. Láttam, ahogyan a Nap arany sugaraival végigsimogatja a mezőket, a fák lombjait. Láttam, ahogyan mindennap felkel és szétbontja a virágok szirmait és minden élőnek és élettelennek ad a melegéből. Láttam a lenyugvását, láttam ahogyan a Hold és a csillagok átveszik a helyét az égben. Hallgattam a madarak énekét, beszélgettem az állatokkal, a kövekkel is. Élő és élettelen között nem ismertem a különbséget. Éjszakánként a szél zenélt nekem.

A középiskolát és az egyetemet Veszprémben végeztem. A Budapesti Kertészeti Egyetemen felsőfokú gombaszakértői képesítést szereztem. Jelenleg a Veszprémi Egyetemen tanszéki mérnökként dolgozom. Szakmai területemen végzett kutatási munka eredményeként neves külföldi folyóiratokban jelentek meg közleményeim, és a gyakorlatban történő hasznosítás sikerét jelzi, hogy a Találmányi Hivatal vezetője aranykoszorús feltalálói címmel tüntetett ki. 

Amit gyermekkoromban a természettől tanultam, azt az életem legnagyobb kincsének tartom. Ma is hiszem, hogy nincs két külön világunk  - élő és élettelen -,  ha felnézünk az égre, egyek vagyunk a Világmindenséggel. A bemutatott 47 darab képet 1999 óta festettem. Az elkészítésük számomra nagy öröm volt, tiszta szívemből remélem, hogy ebből másoknak is adhatok.

Festményeim bemutatása videó formátumban:
http://www.youtube.com/watch?v=GuggXoB3Ymc
http://www.youtube.com/watch?v=QaCvtP9gyVc
http://www.youtube.com/watch?v=XzGcuniIEhg
http://www.youtube.com/watch?v=pWnDDTpLzg0
http://www.youtube.com/watch?v=8LRM4JfiYsw
http://www.youtube.com/watch?v=-V0oBeAMj0c

Önálló kiállításaim:
1. Honnan jöttünk? Kik vagyunk? Merre tartunk?
Magángaléria, Veszprém, Cserhát ltp. 5/A
2000.

2. Az új évezred új festője vagyok
Magángaléria, Veszprém, Cserhát ltp. 5/A
2002.

3. Építeni, szépíteni. Az álmokban nincsen lehetetlen
Magángaléria, Veszprém, Cserhát ltp. 5/A
2003.

4. Az álmokban nincsen lehetetlen
Veszprémi Egyetem Aulája
2003. május 14 – június 3.

5. Pille szárnyakon
Polgármesteri Hivatal Aulája, Veszprém
2006. április 3–16.

6. Édesanyám kertje
VMK Gyulafirátóti Művelődési Háza
2007. június 22 – július 6.

7. Szeretnék újra játszani
Polgármesteri Hivatal Aulája, Veszprém
2007. november 30 – december 14.

8. Új élet kezdete
Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórház Aulája
2008. október 15 – november 15.

9. Gyerekkor
Pannon Egyetem Aulája, Veszprém
2009. május 12 – június 3.

10.Örömök
Kávé- és Teaház az Íródeákhoz, Veszprém, Komakút tér 3.
2009. június 16–30.

11.Élni jó
Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisgalériája, Veszprém
2010. március 2–17.

12.Kertek az erdőben
Veszprém Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2010. június 16 – augusztus 4.

13. Rózsakert
Csermák Antal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Veszprém
2012. május 7 – június 13.


                   Köszönet és hála drága szüleimnek, édesapámnak és édesanyámnak; nagyszüleimnek; Dr. Szabadka Ödön egyetemi docensnek, vezetőmnek és bátorítómnak; Dr. Markó László akadémikusnak; Dr. Gaál Zoltán egyetemi tanárnak, a Veszprémi Egyetem Rektorának; Dr. Bittner Péter egyetemi docensnek; Karl Ildikónak, a Veszprémi Egyetem Közművelődési Titkárának; Csonka Ibolya, Borka Sándor és Kulcsár Ágnes festőművészeknek; Dr. Légrádi László tanár úrnak; Dr. Nagyné Dr. Zengő Líviának; Máthé Évának; Dr. Dominyák Imrénének a Veszprémi Egyetem minden dolgozójának; jó barátoknak, és minden ismeretlen ismerősöknek, akik figyelmükkel és szeretetükkel alakították életemet. Külön köszönet illeti meg a Kortárs Művészek Honlapjának Szerkesztőjét Kucsera György művész urat, és a Magyar Művészekért Alapítvány minden tagját, akiknek a támogatásával e virtuális kiállítás létrejöhetett.

ELÉRHETŐSÉG:
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 2/F.
Telefon: 06-30-312-7846 E-mail:  evarga.festo@gmail.com

Website: www.festomuvesz.hu/vargaerzsebet , www.painter.hu/vargaerzsebet  

ABOUT ELIZABETH VARGA  angol.gif (6030 bytes)
I was  I was born in Zirc, in the heart of the Bakony Hills. Until the age of 14 I lived in Tés with my parents. Tés is the highest settlement of Bakony: from there one can see everything from above. I saw how the sun strikes the fields and the leaves of the trees with its golden rays. I saw it rise every day and open the flower-petals and share its warmth with every living creature and inanimate object. I saw the sunset when the Moon and the stars take over its place in the sky. I listened to the birds’ songs, talked to animals and stones. I did not make a difference between living creatures and  inanimate objects. At nights the wind played its music to me.

I went to secondary school and university in Veszprém. I obtained qualification as a mycologist at the University of Horticulture in Budapest. Presently I work as an engineer at the University of Veszprém. Due to my research carried out in my field my papers have appeared in well-known foreign journals and the success of their practical use is signified by the fact that the leader of the Hungarian Patent Office awarded me the title „golden crown” inventor.
I consider what I learned in my childhood as the biggest fortune of my life. I still believe that we do not have two different worlds: the animate and the inanimate as when we look at the sky we are one with the universe. I have painted the 47 paintings exhibited here since 1999. Creating them meant an enormous joy for me and I believe that I can share it with others.

Independent exhibitions:
1. Where do we come from? Who are we? Where are we going?
Veszprém, Private Gallery, Cserhát ltp.5/A., one-year-long exhibition ,
2000. Veszprém.

2. I am the painter of the new millennium
Veszprém, Private Gallery, Cserhát ltp.5/A., one-year-long exhibition,
2001. Veszprém.

3. To build and decorate – nothing is impossible in dreams
Veszprém, Private Gallery, Cserhát ltp.5/A., one-year-long exhibition
2002. Veszprém.

4. Nothing is impossible in dreams
14 May– 3 June 2003, Aula, the University of Veszprém, Egyetem u. 10.

5. On the wings of butterflies
Aula of The Mayor's Office of the City of Veszprém, Veszprém
3-16 April 2006

6. My mother's garden
Municipal Cultural Centre and Library of Veszprém, Gyulafirátót
Cultural Centre
22 June – 6 July 2007

7. I'd like to play again
Aula of The Mayor's Office of the City of Veszprém, Veszprém
30 November – 14 December 2007

8.A beginning of a new life
Aula of the Ferenc Csolnoky County Hospital, Veszprém
15 October – 15 November 2008

9.Childhood
Aula of the University of Pannonia, Veszprém
12 May – 3 June 2009

10.Joys
Coffee and Tea House to the Scholar, Veszprém, 3 Komakút
square16 – 30 June 2009

11. Life is good
First-floor gallery of Eötvös Károly County Library, Veszprém
2 – 17 March 2010

12.Gardens in forest
Municipal Cultural Centre and Library of Veszprém
16 June – 4 August 2010

13.Rosery
Antal Csermák Conservatoire, Veszprém
7 Máy – 13 June 2012


           I would like to express my thanks and gratitude towards my dear parents – my father and mother, my grandparents, professor Dr. Szabadka Ödön, my leader and guardian; professor Dr. Markó László, member of the Hungarian Academy of Sciences; professor Dr. Gaál Zoltán, the rector of the University of Veszprém; professor Dr. Bittner Péter; Karl Ildikó, the Secretary of Culture of the University; to the painters Csonka Ibolya, Borka Sándor and Kulcsár Ágnes; professor Dr. Légrádi László ; professor Dr. Nagyné Dr. Zengő Lívia; Máthé Éva; professor Dr. Dominyák Imréné;  and to the people working for the University of Veszprém; to my friends and to all unknown acquaintances shaping my life through their attention and love. I would also like to express my thanks to Kucsera György, the Editor of the Homepage of Contemporary Artists and all members of the Foundation for Hungarian Artists with whose support this virtual exhibition could be created.

Availability:
Hungary, 8200 Veszprém, Cserhát ltp.2/F.
Phone: 00-36-30-312-7846 E-mail:  evarga.festo@gmail.com 

Website: www.festomuvesz.hu/vargaerzsebet , www.painter.hu/vargaerzsebet  


285.jpg TISZA /2008./
ACRYL, FAROSTLEMEZ, 40 X 60 CM

TISZA /2008./
WOOD-FIBRE PLATE, 40 X 60 CM, ACRYL
A képről készült 2 perces videó megtekinthető a YouTube oldalon
a Varga Erzsébet kereső szó beírása után.

 
A gyökereim, akiknek mindent köszönhetek. Az Isten áldjon meg Titeket!
My roots whom I owe everything. God may bless you!
Édesapám és Édesanyám / My father and mother
image005.jpg
Fotó/Photo
Nagyszüleim / My grandparents
image007.jpg
Fotó/Photo
A kiállításom vendégkönyvébe egy olasz fiatalember a következőket írta:
Repülj,
mint ez a vonat,
és legyen ezer lehetőséged,
hogy átjuss a trópusi jégmezőkön.

Erőd,
gyökereidből fakadjon,
mint millió ló ereje,
amely az egekbe is fel tud repíteni.

Erzsikének szeretettel és vonzódással:
Raffaele
E gondolatokkal nyitom meg előtted kedves látogató e virtuális kiállítást.
image009.jpg
Dear visitor, I open this virtual exhibition with these lines.
A young Italian man wrote the following lines in my guest-book:
Fly
like this train
and have a thousand opportunities
to cross the tropical ice-fields.

Your strength
should come from your roots
like the power of a million horses
which can carry you up to the sky.

To Erzsike with love and attraction:
Raffaele

Pillék szárnyain

A Föld szeme vagyok,
látom a csillagokat,
és a pici virágokat,
a pillék szárnyain a fény játékát,
a vér színét,
a haláltól összecsukló test magányát,
a szerelem felvillanását,
izmaid rezdüléseit,
ragaszkodásaidat,
és Te látsz engem.
On the wings of butterflies

I am the Earth's eye,
I can see the stars
and the tiny flowers,
the game of light on the wings of butterflies
the color of blood,
the loneliness of body collapsed with death,
the flash of love,
the vibration of your muscles,
your insists,
and You can see me.
Anya gyerekevel.jpg
ANYA GYEREKÉVEL /91. 2005./
OLAJ, VÁSZON, 72x54 cm,
MOTHER WITH CHILD
OIL ON CANVAS, 72x54 cm.
Vizililiomok.jpg
VIZILILIOMOK / 88. 2005./
ACRYL, VÁSZON, 48 X 50 CM,
WATER-LILIES / 88. 2005./
ACRYL ON CANVAS, 48 x 50
Tavaszi zsongas.jpg
TAVASZI ZSONGÁS /92. 2005./
OLAJ, VÁSZON, 54x72 cm,
SPRING AWAKENING
OIL ON CANVAS, 72x54 cm
Szabadon.jpg
SZABADON / 83. 2005./
ACRYL, VÁSZON, 48 X 50 CM,
INDEPENDENTLY / 83. 2005./
ACRYL ON CANVAS, 48 x 50 CM.
Pille szarnyakon.jpg
PILLÉK SZÁRNYAIN / 89. 2005./
ACRYL, VÁSZON, 48 X 50 CM,
ON THE WINGS OF BUTTERFLIES
ACRYL ON CANVAS, 89 x 50 CM.
Pava.jpg
PÁVA / 84. 2005./
ACRYL, VÁSZON, 42 X 59 CM,
PEAFOWL / 72. 2005./
ACRYL ON CANVAS, 48 x 50 CM.
Orom.jpg
ÖRÖM / 90. 2005./
ACRYL, VÁSZON, 48 X 50 CM,
JOY / 90. 2005./
ACRYL ON CANVAS, 48 x 50 CM.
Napok.jpg
NAPOK / 87. 2005./
ACRYL, VÁSZON, 48 X 50 CM,
DAYS / 87. 2005./
ACRYL ON CANVAS, 48 x 50 CM.
  Magara hagyottan.jpg
MAGÁRA HAGYOTTAN / 86. 2005./
ACRYL, VÁSZON, 48 X 50 CM,
UNBACKED/ 86. 2005./
ACRYL ON CANVAS, 48 x 50 CM.
gyuru.jpg
GYŰRŰ / 85. 2005./
ACRYL, VÁSZON, 48 X 50 CM,
RING / 85. 2005./
ACRYL ON CANVAS, 48 x 50 CM.
 

image012.jpg
EXUPÉRY EMLÉKÉRE,
RÓZSÁK A FÖLDÖN / 1. 1999. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 89 x 66 CM, VEGYESTECHNIKA
TO THE MEMORY OF EXUPÉRY,
ROSES ON THE GROUND /1. 1999/
WOODEN PANEL, 89 x 66 CM, MIXED TECHNIQUE
image014.jpg
VIRÁGOK KÖRÁGYÁSBAN
A VESZPRÉMI PARKBAN / 2. 1999. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 54,5 x 73,5 CM, VEGYESTECHNIKA
FLOWERS IN ROUND FLOWERBED
IN THE VESZPRÉM PARK / 2. 1999 /
WOODEN PANEL, 54.5 x 73.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image016.jpg
A TERMÉSZET GYERMEKE / 3. 1999. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 66 x 89,5 CM, VEGYESTECHNIKA
THE CHILD OF NATURE / 3. 1999 /
WOODEN PANEL, 66 x 89.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image018.jpg
VIRÁGOK VIHAR ELŐTT / 4. 1999 /
RÉTEGELT FATÁBLA, 66 x 89,5 CM, VEGYESTECHNIKA
FLOWERS BEFORE THE STORM / 4. 1999 /
WOODEN PANEL, 66 x 89.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image020.jpg
AZ ÖREG ORGONAFA OTTHON / 5. 1999. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 74 x 82,5 CM, VEGYESTECHNIKA
THE OLD LILAC AT HOME / 5. 1999 /
WOODEN PANEL, 74 x 82.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image022.jpg
RÓZSÁK A KERTBEN / 6. 1999. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 91 x 54,5 CM, VEGYESTECHNIKA
ROSES IN THE GARDEN / 6. 1999 /
WOODEN PANEL, 91 x 54.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image025.jpg
ÖNARCKÉP / 7. 1999. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 92 x 54,5 CM, VEGYESTECHNIKA
SELF-PORTRAIT / 7. 1999 /
WOODEN PANEL, 92 x 54.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image027.jpg
SZÜLEIM GYERMEKKOROMBAN. / 8. 1999. / RÉTEGELT FATÁBLA, 53 x 86 CM, VEGYESTECHNIKA
MY PARENTS IN MY CHILDHOOD / 8. 1999 / WOODEN PANEL, 53 x 86 CM, MIXED TECHNIQUE
image029.jpg
NAGYANYÁM OTTHONÁBAN, TÉSEN / 9. 1999. / RÉTEGELT FATÁBLA, 53 x 86 CM, VEGYESTECHNIKA
IN MY GRANDMOTHER’S HOME IN TÉS / 9. 1999 / WOODEN PANEL, 53 x 86 CM, MIXED TECHNIQUE
image031.jpg
VESZPRÉMI VÁR A CSERHÁTRÓL / 10. 1999. / RÉTEGELT FATÁBLA, 74,5 x 82 CM, VEGYESTECHNIKA
THE CASTLE OF VESZPRÉM FROM CSERHÁT / 10. 1999 / WOODEN PANEL, 74.5 x 82 CM, MIXED TECHNIQUE
image033.jpg
RÓZSÁK KORSÓBA ZÁRVA / 11. 1999. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 81 x 74,5 CM, VEGYESTECHNIKA
ROSES LOCKED IN A JUG / 11. 1999 / WOODEN PANEL, 81 x 74.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image035.jpg
VESZPRÉMI VÁR A MARGIT TEMPLOM FELÖL / 12. 1999. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 54 x 89,5 CM, VEGYESTECHNIKA
THE CASTLE OF VESZPRÉM FROM MARGIT CHURCH / 12. 1999 / WOODEN PANEL, 54 x 89.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image037.jpg
A VESZPRÉMI VIADUKT A LÁSZLÓ TEMPLOMMAL, RÉSZLET / 13. 1999. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 74,5 x 81 CM, VEGYESTECHNIKA
THE VALLEY-BRIDGE OF VESZPRÉM FROM ST. LÁSZLÓ CHURCH, DETAIL / 13. 1999 / WOODEN PANEL, 74.5 x 81 CM, MIXED TECHNIQUE
image038.jpg
HAZAFELÉ MENET A VESZPRÉMI MARGIT TEMPLOMBÓL / 14. 1999. / RÉTEGELT FATÁBLA, 89,5 x 54,5 CM, VEGYESTECHNIKA
GOING HOME FROM MARGIT CHURCH IN VESZPRÉM / 14. 1999 / WOODEN PANEL, 89.5 x 54.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image042.jpg
NAPFOGYATKOZÁS, A TELJESSÉG / 15. 1999. / R ÉTEGELT FATÁBLA, 90,5 x 54,5 CM, VEGYESTECHNIKA SOLAR ECLIPSE, COMPLETENESS / 15. 1999 / WOODEN PANEL, 90.5 x 54.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image045.jpg
NAPFOGYATKOZÁS A TELJESSÉG ELŐTT FÉL ÓRÁVAL, AMIKOR MILLIÓ KIS HOLDACSKA JELENT MEG A FÖLDÖN /16.1999. / RÉTEGELT FATÁBLA, 68,5 x 87,5 CM, VEGYESTECHNIKA
SOLAR ECLIPSE HALF AN HOUR BEFORE THE COMPLETENESS, THEN A MILLION LITTLE MOONS APPEARED ON THE EARTH /16.1999 / WOODEN PANEL, 68.5 x 87.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image047.jpg
FENYŐERDŐ / 17. 1999. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 89 x 54,5 CM, VEGYESTECHNIKA
PINE WOOD / 17. 1999 /
WOODEN PANEL, 89 x 54.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image050.jpg
LOMBOS ERDŐ / 18. 1999 /
RÉTEGELT FATÁBLA, 89 x 54,5 CM, VEGYESTECHNIKA
LEAFY WOOD / 18. 1999 /
WOODEN PANEL, 89 x 54.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image053.jpg
ERZSÉBET LIGET VESZPRÉMBEN / 19. 1999 /
RÉTEGELT FATÁBLA, 80 x 54,5 CM, VEGYESTECHNIKA
ERZSÉBET PARK IN VESZPRÉM / 19. 1999 /
WOODEN PANEL, 89 x 54.5 CM, MIXED TECHNIQUE
Az égben mindennap ünnep van.
In the sky there is a festival every day
image055.jpg
NAPFELKELTE / 20. 1999. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 54,5 x 69,5 CM, OLAJFESTÉK
SUNRISE / 20. 1999 /
WOODEN PANEL, 54.5 x 69.5 CM, OIL
image057.jpg
ALKONYAT / 21. 1999. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 54,5 x 70,5 CM, VEGYESTECHNIKA
SUNSET / 21. 1999 /
WOODEN PANEL, 54.5 x 70.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image059.jpg
CSILLAGOS ÉJ / 22. 1999. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 54,5 x 60,5 CM, VEGYESTECHNIKA
STARRY SKY / 22. 1999 /
WOODEN PANEL, 54.5 x 60.5 CM, MIXED TECHNIQUE
image061.jpg
EVANGÉLIKUS TEMPLOM VESZPRÉMBEN /23. 2000. / RÉTEGELT FATÁBLA, 72,5 x 54,5 CM, OLAJFESTÉK
LUTHERAN CHURCH IN VESZPRÉM / 23. 2000 / WOODEN PANEL, 72.5 x 54.5 CM, OIL
image064.jpg
VESZPRÉM LÁTKÉPE AZ EGYETEM 10. EMELETÉRŐL
2000 ÁPRILISÁBAN / 24. 2000. /
FAROSTLEMEZ, 87,5 x 137,5 CM, OLAJFESTÉK
VESZPRÉM FROM THE 10TH STORY OF THE UNIVERSITY
IN APRIL 2000 / 24. 2000 /
WOOD-FIBRE PLATE, 87.5 X 137.5 CM, OIL
image066.jpg
NÁRCISZOK / 25. 2000. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 89,5 x 54,5 CM, OLAJFESTÉK
DAFFODILS / 25. 2000 /
WOODEN PANEL, 89.5 x 54.5 CM, OIL
image068.jpg
FOHÁSZ A FÁHOZ / 26. 2000. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 78 x 55 CM, OLAJFESTÉK
PRAYER TO THE TREE /26. 2000 /
WOODEN PANEL, 78 x 55 CM, OIL
image071.jpg
KÖNNY ÉS VÉR / 27. 2001. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 76 x 54 CM, OLAJFESTÉK
TEARS AND BLOOD / 27. 2001 /
WOODEN PANEL, 76 x 54 CM, OIL
image073.jpg
ÉG ÉS FÖLD / 28. 1999. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 76 x 54,5 CM, OLAJFESTÉK
HEAVEN AND EARTH / 28. 1999 /
WOODEN PANEL, 76 x 54.5 CM, OIL
image075.jpg
UTAK / 29. 2001. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 54,5 x 76 CM, OLAJFESTÉK
ROADS / 29. 2001 /
WOODEN PANEL, 54.5 x 76 CM, OIL
image077.jpg
ÁLOMKÉP / 30. 2001. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 54,5 x 76 CM, OLAJFESTÉK
DREAM PICTURE / 30. 2001 /
WOODEN PANEL, 54.5 x 76 CM, OIL
image079.jpg
MEZŐK / 31. 2001. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 54,5 x 92,5 CM, OLAJFESTÉK
FIELDS / 31. 2001 /
WOODEN PANEL, 54.5 x 92.5 CM, OIL
image081.jpg
CSATKA / 32. 2001. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 91 x 54,5 CM, OLAJFESTÉK
CSATKA / 32. 2001 /
WOODEN PANEL, 91 x 54.5 CM, OIL
image083.jpg
ÚSZÁS, AVAGY ELŐRE / 33. 2001. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 92 x 54,5 CM, OLAJFESTÉK
SWIMMING, OR AHEAD / 33. 2001 /
WOODEN PANEL, 92 x 54.5 CM, OIL
image085.jpg
ŐRÜLT TÁNC / 34. 2001. /
RÉTEGELT FATÁBLA, 90,5 x 54,5 CM, OLAJFESTÉK
CRAZY DANCE / 34. 2001 /
WOODEN PANEL, 90.5 x 54.5 CM, OIL
image087.jpg
HONNAN JÖTTÜNK / 35. 2001. /
VÁSZON, 158 x 134 CM, OLAJFESTÉK
WHERE ARE WE FROM /35. 2001 /
OIL ON CANVAS, 158 X 134 CM
image089.jpg
KIK VAGYUNK / 36. 2001. /
VÁSZON, 158 x 134 CM, OLAJFESTÉK
WHO ARE WE / 36. 2001 /
OIL ON CANVAS, 158 X 134 CM
image090.jpg
MERRE TARTUNK / 37. 2001. /
VÁSZON, 158 x 134 CM, OLAJFESTÉK
WHERE ARE WE GOJNG / 37. 2001 /
OIL ON CANVAS, 158 X 134 CM

Jövök már
Az éj csendje, a csillagok fénye,
a fények csillaga, a lelkek nyugalma,
a nyugalom vihara, a vihar orkánja,
a szívem dobbanása,
vigyázó angyalkák halk kézfogása,
szellő susogása, az éj zenéje,
a Hold kacagása, trombiták harsonája,
jövök már, jövök már...
I am already coming
The stillness of the night, the light of the stars,
the star of the lights, the calmness of souls,
the storm of calmness, the hurricane of stroms,
the thumping of my heart,
the quiet handshake of watching angels,
the sigh of the breeze, the music of the night,
the laughter of the Moon, the sound of the trumpets,
I am coming, I am coming…

image093.jpg
JÖVÖK MÁR I. / 38. 2001. /
FAROSTLEMEZ, 92 x 54,5 CM, OLAJFESTÉK
I AM ALREADY COMING I. / 38. 2001 /
WOOD-FIBRE PLATE, 92 X 54.5 CM, OIL
image095.jpg
JÖVÖK MÁR II. / 39. 2001. /
FAROSTLEMEZ, 91 x 55 CM, OLAJFESTÉK
I AM ALREADY COMING II. / 39. 2001 /
WOOD-FIBRE PLATE, 91 X 54.5 CM, OIL
image097.jpg
JÖVÖK MÁR III / 40. 2001. /
FAROSTLEMEZ, 91 x 55 CM, OLAJFESTÉK
I AM ALREADY COMING III. / 40. 2001 /
WOOD-FIBRE PLATE, 91 X 55 CM, OIL
image099.jpg
JÖVÖK MÁR IV. / 41. 2002./
FAROSTLEMEZ, 78,5 x 50 CM, OLAJFESTÉK
I AM ALREADY COMING IV. / 41. 2002 /
WOOD-FIBRE PLATE, 78.5 X 50 CM, OIL
image101.jpg
JÖVÖK MÁR V. / 42. 2002./
FAROSTLEMEZ, 99 x 54.5 CM, OLAJFESTÉK
I AM ALREADY COMING V. / 42. 2002 /
WOOD-FIBRE PLATE, 99 X 54.5 CM, OIL

Távoli dal
Először volt a csepp,
és a cseppből lett a tenger,
a tengerből lettem én,
belőlem lett a gitár,
én lettem a gitár hangja,
és a hangon túl,
valahol ott a messzeségben
még felcsendül a dal.
Distant song
First there was a drop,
and from the drop came the sea,
from the sea I came,
from me came the guitar,
and I became the sound of the guitar,
and beyond the sound,
somewhere in the distance,
the song is still heard.
image103.jpg
TÁVOLI DAL I. / 43. 2002./
FAROSTLEMEZ, 91 x 55 CM, OLAJFESTÉK
DISTANT SONG I. / 43. 2002 /
WOOD-FIBRE PLATE, 91 X 55 CM, OIL
image105.jpg
TÁVOLI DAL II. / 44. 2002./
FAROSTLEMEZ, 92 x 72 CM, OLAJFESTÉK
DISTANT SONG II. / 44. 2002 /
WOOD-FIBRE PLATE, 92 X 72 CM, OIL
image107.jpg
TÁVOLI DAL III. / 45. 2002./
FAROSTLEMEZ, 92 x 72 CM, OLAJFESTÉK
DISTANT SONG III. / 45. 2002 /
WOOD-FIBRE PLATE, 92 X 72 CM, OIL
image109.jpg
TÁVOLI DAL IV. / 46. 2002./
FAROSTLEMEZ, 92 x 72 CM, OLAJFESTÉK
DISTANT SONG IV. / 46. 2002 /
WOOD-FIBRE PLATE, 92 X 72 CM, OIL
image111.jpg
TÁVOLI DAL V. / 47. 2002./
FAROSTLEMEZ, 92 x 72 CM, OLAJFESTÉK
DISTANT SONG V. / 47. 2002 /
WOOD-FIBRE PLATE, 92 X 72 CM, OIL

VISSZA A PORTÁL FŐOLDALÁRA        BACK TO THE PORTAL MAIN PAGE