CSIZMADIA ZOLTÁN FESTMÉNYEI
flag-hungarian.gif (1084 bytes) NÉHÁNY SZÓ A MŰVÉSZRŐL   
  ABOUT ZOLTÁN CSIZMADIA  
VISSZA A PORTÁL FŐOLDALÁRA         BACK TO THE PORTAL MAIN PAGE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Dombormű.


001a.jpg
Az 1956-os mártírok emlékére
002a.jpg
A MKF-án kivégzett 8 fiatal emlékére
003.jpg
Népek Krisztusa Magyarország
004a.jpg
Bauer Sándor tűzhalála
005.jpg
Népek Krisztusa Magyarország 2
006.jpg
Manszfeld Péter emlékére
007.jpg
1956
007a.jpg
1956 Gyerek fegyverrel
008.jpg
Kőkrisztus
009.jpg
Veszprémi vár
010.jpg
Szigliget
011.jpg
Szentgyörgy-hegy
012.jpg
Szentgyörgy-hegy 2
013.jpg
Boglyás táj
014.jpg
Tisza
015.jpg
Naplemente
016.jpg
Tisza 2.
017.jpg
Szekér
018.jpg
Csendélet őszibarackkal
019.jpg
Balatonpart
020.jpg
Pusztulás
021.jpg
Napraforgók
022.jpg
Csendélet gránátalmával
023.jpg
Örvényesi táj
024.jpg
Tavasz
025.jpg
Mályvás csendélet
026.jpg
Lámpás csendélet
028.jpg
Tihanyi mandulás
029.jpg
Magyar Madonna
030.jpg
Nyárfák
031.jpg
Mályvák
 

 


NÉHÁNY SZÓ A MŰVÉSZRŐL flag-hungarian.gif (1084 bytes)

CSIZMADIA ZOLTÁN festőművész

Pályája kezdetén képein a természet erejét, szépségét jelenítette meg. Ezt követően a hazánkban végrehajtott életforma-váltás drámáját festette. Tanyák, falvak tűntek el, emberek váltak földönfutóvá. Azt a világot örökítette meg, amelyet pusztulásra ítélt az idő. A 80-as évektől nagyméretű kerámia kompozíciókat készített középületekbe, illetve középületekre. Felfedezte a műszaki kerámia díszítő motívum lehetőségét, s ezen elemek felhasználásával készített kerámia táblakép kompozíciókat.
A századforduló táján megjelent könyve írása során felkereste az '56-os szabadságharc alatt a Főiskolán kivégzett 8 fiatal hozzátartozóit. Gyászuk, leírhatatlan mélységű fájdalmuk megrendítette. Tudomására jutott, hogy két hallgató édesanyja még 1957-ben a fia után halt. Ez felidézte az évtizedekig magában hordott borzalmakat. Ekkor kezdte el festeni a Piéta sorozatot és a Krisztusi szenvedés stációit, majd a saját '56-os élményeit. Senki sem festett hasonló nagyméretű, realista képeket a szabadságharcról.

Festményeinek jellemzője a vizuális megjelenítés érzelmi és gondolati telítettsége, erkölcsi érzékenység. A magyar festészet sokszínűségéből azt tartja fontosnak, ami a nemzeti önazonosság hordozója. Képei kifejezik hűségét a tájhoz, hazához, magyarsághoz. A valóságfeltáró alkotások nemzeti öntudatot, tartást adnak a nemzetnek. Magyar művészet nélkül nincs magyar megmaradás. Ma a fokozódó lelki, szellemi gyökértelenség miatt az emberi és nemzeti kohéziós erőt növelő kultúra minden cseppjére szükség van. Tudomásul kell vennünk, hogy a XXI. század kihívásaival szemben felértékelődik a nemzeti identitás és a nemzeti kultúra szerepe. A globalizáció és az Európai Unióhoz történt csatlakozás nemzettudatunk,
kultúránk és hagyományaink védelmére kell, hogy ösztönözzön bennünket, mert csak így lehetünk sajátos
érték magunk, Európa és a világ számára.

Csizmadia Zoltán minden tevékenysége a magyarság, a haza megerősödését, felemelését szolgálta és szolgálja. A Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatójaként tevékenyen vett részt az 1956-os forradalomban, majd a Főiskola Forradalmi Bizottságának tagjaként az utóvédharcokban. Az 1956-os Emlékérem és a Kiváló Nemzetőr emléklap tulajdonosa. 1990-ben hozzákezdett az ötvenes évek elején lerombolt Székely Hadosztály Emlékmű újra állításának szervezéséhez; eredeti helyén, Mátészalka és Kocsord között a Kraszna partján. Az emlékmű felavatására 1995 április 23-án került sor, mert az elkészítéséhez szükséges összegnek csak egyharmadát sikerült összegyűjteni, de baráti, ”természetbeni” hozzájárulással felállíttatta: Makovecz Imre tervezése, a Kisalföldi Erdőgazdaság mérnöke és a Veszprém Városgazdálkodás osztályvezetője segítő tevékenysége révén. A MKF rektorának és főtitkárának írásbeli felkérésére 1999-ben kezdett hozzá feleségével a forradalom és szabadságharc idején a Főiskolán történtek megírására, és a Főiskolával kapcsolatos dokumentumok összegyűjtésére. A könyv a Magyar Képzőművészeti Főiskola részvétele az 1956-os forradalom- és szabadságharcban címmel 2001-ben jelent meg. A könyv elkészítéséért egy fillér honoráriumot sem kértek, sőt a nyomdaköltség közel felét ők szerezték meg egy alapítványtól.

2013. október 22-én a Főiskolán ismét Csizmadia Z. tartott ünnepi megemlékezést a forradalomról, és az ott kivégzett 8 fegyvertelen fiatalról. Az akkori rektorral történt beszélgetés során felvetődött, hogy az utóbbi 10 évben sok új dokumentum vált hozzáférhetővé, és azokkal gazdagítani, tartalmasabbá lehetne tenni a 2001-ben megjelent könyvet. A második könyv „'56 magyar ifjúsága” címmel 2016. október 20-án jelent meg. Ünnepélyes bemutatója a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az október 22-i állami ünnepséget követően, és október 23-án az Írószövetség ünnepi megemlékezése keretében vetített, Csizmadia Zoltán „A forradalom festője” c. filmmel együtt történt meg. A 60. évforduló alkalmából
kiírt pályázatok lehetővé tették a nyomdai költségek állami átvállalását.


Elérhetőség:
Telefon:
+36-30-942-2102  
E-mail: Attila.Sipos@netvisor.hu
Honlap: www.festomuvesz.hu/csizmadiazoltan , www.painter.hu/csizmadiazoltan


ABOUT ZOLTÁN CSIZMADIA

IN PROGRESS...


Availability:
Phone:
  +36-30-942-2102  
E-mail: Attila.Sipos@netvisor.hu
Website:  www.festomuvesz.hu/csizmadiazoltan , www.painter.hu/csizmadiazoltan


VISSZA A PORTÁL FŐOLDALÁRA          BACK TO THE PORTAL MAIN PAGE